מהי ברית מילה? מה הן הסיבות לקיומה?

ד"ר שנקמן רופא מוהל
ד"ר שנקמן - רופא מוהל

ברית מילה היא הסרת העורלה, ריקמת עור המכסה את העטרה (ראש הפין, חלקו הרחב יותר של הפין) וחשיפת העטרה. עם ישראל מל את בניו זה אלפי שנים, מאז מל את עצמו אברהם אבינו בהיותו בן 99 שנים וכעבור שנה את יצחק בנו בהיותו בן 8 ימים. ברית המילה מסמלת באופן המובהק ביותר את שייכות הבן לעם ישראל ואת הברית בין העם לאלוקיו.

יתרונות רפואיים לברית מילה של הילוד

  • פחות זיהומים בדרכי שתן עד גיל שנה (עד פי 12)
  • פחות סיכון להדבקות במחלות מין. ניתן להתרשם מהירידה בשיעור ההידבקות באיידס בעקבות ביצוע ברית מילה.
  • פחות סיכון לחלות בסרטן הפיןׁ (לפחות פי 3)
  • היגיינה טובה יותר, מניעת הצטברות הפרשות בעלות ריח לא נעים, דלקת כרונית ומניעת זיהומים בעורלה.
  • פחות סרטן צוואר הרחם בנשות נימולים
 

מדוע מקיימים אנו את מצוות ברית המילה?

רקע היסטורי: ברית המילה היא המעשה היחידי בו יהודי מסמן אות גופני קבוע בגופו, תיקון פיזי בגוף המעיד על תיקון רוחני בנפש. הדבר מסמל למעשה את השותפות בין ההורים לבין הקב"ה ביצירתו של התינוק ובהכנסתו לחיק עם ישראל.

ברית המילה הראשונה נעשתה לפני אלפי שנים עת אברהם אבינו מל את עצמו בהיותו בן 99 שנים. כעבור שנה מל את יצחק בנו בהיותו בן 8 ימים כאשר ציוה אותו אלוקים. מאז ועד היום נימולים ילדי ישראל בהתאם.

לברית המילה חשיבות דתית, תרבותית ורפואית.
בימים הראשונים אתם, ההורים עסוקים בהכנסתו אל תוך המשפחה ובהיכרות ראשונית עמו ועם צרכיו. כאשר אתם עורכים לבנכם ברית מילה, אתם מכניסים אותו גם לחיקה של הקהילה היהודית הנרחבת אשר מקבלת בדרך זו את בניה החדשים מימים ימימה.
ברית המילה היא הסמל המשמעותי ביותר לכניסת הרך הנולד לחיק העם היהודי ומהווה עדות לקשר בין עם ישראל לאלוקיו: סימן בגוף המעיד על ברית שבלב.
יהודים רבים משך דורות רבים מסרו נפשם על קיום המצווה, גם בעת הקדומה וגם בעת החדשה.

גזירות נגד ברית המילה נגזרו ע"י היוונים, הרומאים ומלכות ספרד. למרות זאת יהודים רבים סיכנו את חייהם ומלו את בניהם. הנצרות ביטלה את מצוות ברית המילה כבר בראשית קיומה, בנימוק שבאמונת אמת אין צורך באות גופני לברית עם האל… היה זה אחד הסמלים להפיכתה לדת נפרדת לגמרי מהיהדות. כיום הרוב הגדול של התינוקות בארה"ב נימולים וכמעט כולם שמחים שנימולו.

בעת החדשה, קיימות עדויות רבות על יהודים אשר סכנו את חייהם ומלו את בניהם בעת השואה. בארצות אירופה המזרחית סיכנו יהודים רבים את מעמדם, פרנסתם, כבודם ואף חייהם ומלו את בניהם תחת עול השלטון הקומוניסטי.